chứng nhận / Certifications

ISO 9001:2015

BAO BÌ NHỰA CHO THỰC PHẨM

BÁO CÁO / Reports

HŨ NHỰA PET PHÙ HỢP QCVN 12-1 : 2011/BYT

CHAI NHỰA PET PHÙ HỢP QCVN 12-1 : 2011/BYT

CHAI NHỰA HDPE PHÙ HỢP QCVN 12-1 : 2011/BYT

NẮP NHỰA HDPE PHÙ HỢP QCVN 12-1 : 2011/BYT

NẮP NHỰA PP PHÙ HỢP QCVN 12-1 : 2011/BYT

CHAI NHỰA PP PHÙ HỢP QCVN 12-1 : 2011/BYT