CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG

Tại HDPLAS, chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo bao bì của chúng tôi có chất lượng cao nhất. Ngoài việc đầu tư vào các quy trình, đảm bảo chất lượng và công nghệ mới, chúng tôi làm việc với khách hàng để thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật và ban hành Mức chất lượng có thể chấp nhận được về các lỗi nghiêm trọng, nặng, nhẹ và đảm bảo bộ phận sản xuất của chúng tôi tuân thủ.

QUY TRÌNH CHẤT LƯỢNG

NGUYÊN LIỆU THÔ

Chúng tôi chỉ sử dụng các nguyên liệu thô được FDA chấp thuận trong quá trình sản xuất của chúng tôi từ các nhà cung cấp được HDPLAS thẩm định. MSDS có sẵn cho khách hàng của chúng tôi theo yêu cầu. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn sản xuất nghiêm ngặt đảm bảo tuân thủ mọi thông số kỹ thuật.

ĐÀO TẠO

Các chương trình đào tạo xuyên suốt và nâng cao chất lượng nhân sự, luôn cải tiến quy trình quản lý chất lượng và đảm bảo tất cả các cộng sự đều tuân thủ các quy trình vận hành tiêu chuẩn. Chúng tôi giám sát và thực thi các thủ tục và chính sách chất lượng trong suốt hoạt động sản xuất và lưu kho của mình.

BẢO TRÌ VÀ PHÒNG NGỪA

Thiết bị được bảo trì tốt sẽ tạo ra các sản phẩm chất lượng cao hơn. Chương trình bảo dưỡng, phòng ngừa nghiêm ngặt của HDPLAS giúp thiết bị của chúng tôi luôn đảm bảo mức hiệu suất cao nhất.

HIỆU CHUẨN

Việc hiệu chuẩn thường xuyên thiết bị phòng thí nghiệm giúp chúng tôi duy trì mức độ đảm bảo chất lượng cao nhất.

DUYỆT CÁI ĐẦU TIÊN

Một loạt các kiểm tra trước khi sản xuất hàng loạt, như xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số sản xuất, quy trình đảm bảo và kiểm tra chất lượng nhằm tuân thủ sản xuất theo tiêu chuẩn và sản phẩm đã được phê duyệt bởi khách hàng.

KIỂM TRA TRONG QUÁ TRÌNH

Các thông số sau được đánh giá: trọng lượng gram, thể tích, kích thước cổ, độ dày, kích thước tổng thể, kiểm tra rò rỉ, thời gian chu kỳ, màu sắc và ngoại quan.

KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Nhóm kiểm soát của chúng tôi liên tục giám sát và đánh giá tất cả các hoạt động sản xuất và lưu kho. Các bất thường được ghi lại và giải quyết ngay lập tức.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Phản hồi giúp chúng tôi cải tiến và nâng cấp hơn nữa trong quản lý chất lượng.

thiết bị kiểm tra và kiểm soát chất lượng

TỦ SO MÀU

MÁY HÀN SEAL

MÁY ĐO LỰC NHẤN, NÉN, ĐẨY

MÁY KIỂM TRA RÒ RỈ

THƯỚC ĐO CHIỀU CAO

MÁY ĐO LỰC VẶN NẮP/PUMP

Chất lượng làm Trọng tâm
từ Đầu đến Cuối

Tập trung vào chất lượng ở mọi bước không những đảm bảo sản phẩm tốt hơn cho người dùng cuối, mà còn tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho chúng tôi khi cung ứng thành phẩm đáp ứng tiêu chuẩn và cho bạn.